OUR AIM FOR THE PROJEK

Matlamat kami adalah untuk membantu golongan berkeperluan selari dengan Sustainable Development Goals oleh United Nations. NGO ini adalah satu pergerakkan anak muda yang bebas daripada sebarang campur tangan politik dan merentas perbezaan warna, kewarganegaraan mahupun agama.

Learn more

Successful Stories

Impactive Malaysia adalah sebuah badan kebajikan tanpa ikatan mana entiti politik, memfokuskan komuniti terpinggir dan
terpencil seperti di Afrika dan Semporna, ikuti cerita kami lebih lanjut pada video tertera didalam. Kami dan Malaysia Juga Peduli